Sprevádzame deti na ich ceste za poznaním.

Objavujeme a podporujeme ich nadanie. Naše úsilie vkladáme do vytvárania vhodného prostredia a prípravy zážitkového učenia o včelách, včelárení a remeslách, ktoré rozvíjajú praktické znalosti a manuálne zručnosti detí. Vedú ich poznávať a prenášť hodnoty úcty k prírode a človeku.

Tvoríme netradičné
hry a knižky.
Vyrábame edukačné pomôcky

Učíme pre život
cez tradičné remeslá

Pozorujeme
a objavujeme súvislosti

Partneri projektu