Komunita, kde deti baví učiť sa a učiteľov učiť

Veríme, že v spájaní je sila a rôznorodosť jednotlivých členov nás robí ešte silnejšími. Máme spoločný záujem objavovať a rozvíjať schopnosti a potenciál detí cez zmysluplnú hru a zážitok.

Máme spoločné hodnoty

Pozorovanie

Pochopenie

PODPORA

Sebarealizácia

Radosť

Rôznorodosť

Podpora

V našej komunite vítame každého, kto zdieľa naše hodnoty, vidí v našich aktívách zmysel a užitočnosť. Nemusíte sa aktívne zapájať, môžete našu komunitu podporiť rozličnými spôsobmi.

Garanti projektu

Mgr. Helena Proková Mališová, PhD.

Mgr. Helena Proková Mališová, PhD.

Lektorka, včelárka, koordinátorka

Má viac ako 20 rokov skúseností s medzinárodnými vzdelávacími programami pre študentov a dospelých. Je absolventkou vysokej školy práva a ekonómie Aix-Marseille III. vo Francúzsku. Neskôr ukončila doktorandské štúdium na Komenského univerzite v odbore manažment. 6 rokov pôsobila v Centre ETHsustainability v Zürichu, kde s kolegami zostavovali a organizovali medzinárodné letné školy pre postgraduálnych študentov. Po návrate na Slovensko pracovala v súkromnom aj neziskovom sektore.

ČÍTAŤ VIAC

Ako zakladajúca členka iniciatívy Krajina včiel sa podieľala na zavádzaní a zdokonaľovaní jedinečnej zážitkovej včelárskej pedagogiky so zameraním na rozvoj detí a mládeže cez starostlivosť o včely a remeselné zručnosti. Počas posledných rokov riadila viacero vzdelávacích programov a projektov. Z nich projekt BLESABEE získal ocenenie za publikáciu From Healthy Bees to Healthy Humans a ocenenie Európskej Únie VET Excellence Awards 2019 za najlepší dištančný projekt. Pripravuje vzdelávacie programy o včelách pre materské, základné a stredné školy, externe vyučuje vo včelárskych kurzom pre dospelých. Spolupracuje so svojím tímom na vytváraní a zdieľaní metodiky projektovej práce, školí dospelých ako vidieť vyučovanie a učenie novým spôsobom a ako to uviesť do praxe.

Má certifikovaný chov včiel (cez spoločnosť Biokont CZ), pôsobí v medzinárodnej organizácia na výskum o voľne žijúcich včelách medonosných FREETHEBEES. Venuje sa tvorbe hier, knižiek a vzdelávacích pomôcok na tému včiel. Venuje sa konceptuálnej a obsahovej tvorbe umeleckých výstav na tému včiel. Zaujíma ju etnická hudba, tanec, filozofia a mytológia, osobitne vnímanie a symboliku včiel od dávnej milosti po súčasnosť.

ČÍTAŤ MENEJ

Mgr.Art. Lucia Ondrejkovič Obenau

Mgr.Art. Lucia Ondrejkovič Obenau

Trénerka, koučka, facilitátorka

Má 20 ročnú prax v práci so skupinami rôzneho zamerania, 7 rokov pôsobila ako šéf tímu trénerov a garant interného vzdelávania v Project Outdoor Slovakia s.r.o, momentálne sa venuje tréningom, designu vzdelávacích programov, metodike vzdelávania a koučingu.

ČÍTAŤ VIAC

Lucia je magistra umení, absolventka Vysokej školy múzických umení v odbore bábkoherectvo a absolventka medzinárodných štúdií International People’s College, Helsingor v Dánsku. Je certifikovaná inštruktorka zážitkových aktivít v prírode, masérka thajských a ayurvédskych masáží. S ukončenými výcvikmi: Facilitácie kontaktu a podporujúcej interakcie, (PCA Inštitút Ister Bratislava), Rodinných a systemických konštelácií Zlaty Šrámovej a Ivana Verny, (Laros CR), Koučingu ( Bussiness Coaching College BA) sa rozvíjajúca v arteterapii, rytmike a muzikoterapii, jazykoch a v rozprávaní príbehov.

Päť rokov strávila v zahraničí cestovaním a prácou na rozličných pozíciách. Má niekoľko bábkových predstavení, ktoré vie zbaliť do kufra a vybaliť ich tam, kde je treba (napr. na festivale európskeho divadla pre deti vo Washingtone, v materských, komunitných centrách, či na lúke pri stromokruhu Európy). Energiu dobíja v prírode, s batohom na chrbte, pri jóge alebo meditácii.

ČÍTAŤ MENEJ

MGR. JANKA TRVALCOVÁ

MGR. JANKA TRVALCOVÁ

Pedagogička, včelárka, terapeutka

Má viac takmer 30 ročnú pedagogickú prax. Vyštudovala anglický a slovenský jazyk a literatúru, ktoré učí na Strednej odbornej škole Pod Bánošom v Banskej Bystrici. Aktívne pomáha mladým pedagógom, u ktorých sa snaží prelomiť hierarchiu medzi učiteľom a študentom, aby umožnili deťom stať sa autormi vlastného vzdelávania.

ČÍTAŤ VIAC

Janka je vyučená a aktívna včelárka. Na Strednej odbornej škole zrealizovala unikátne medzinárodné vzdelávacie projekty so zameraním na hipoterapiu, kanisterapiu a apiterapiu. Má skúsenosti aj so zdravotne a mentálne postihnutými deťmi, ktorým pomáha na ich ceste k ľahšiemu zvládaniu života. Viac ako desať rokov je nadšená lektorka zážitkových kurzov pre základné školy a vždy verila, že komunita v triede a na škole je priestorom, kde by sa mal každý cítiť bezpečne, aby sa mohol učiť, skúmať, robiť chyby a rásť, čím prispeje k tomu, že sa bude rozvíjať.

Keď neučí, môžete ju nájsť, ako sa stará o školskú záhradu, spieva ľudové piesne alebo vyrába včelársku kozmetiku.

ČÍTAŤ MENEJ

Marek Záslosz

Marek Záslosz

Majster náradia, ktorý ovláda umeleckú prácu s kožou a kovom. Učarovalo mu volanie vlkov, a preto mnoho rokov trávil v divočine, kde spoznával život divokej a nespútanej prírody. Dokáže viesť aj šesťročné dieťa ako pracovať s nožíkom, dlátom a rozličnými šijacími sadami. Ak ho nenájdete pri práci v dielni, vandruje po jarmokoch, kde predáva svoje remeselné výrobky z kože.

Peter Mikloš

Peter Mikloš

Pracuje ako programátor, ktorému učarovali hory a lesy, a preto sa odsťahoval z hlavného mesta do dedinky, ktorá má sotva 170 obyvateľov. Peter má rád čísla, ale rovnako ho zaujíma práca s drevom a nástrojmi, pomocou ktorých Peter dokáže pretvoriť z technických nákresov hotové výrobky. Vo voľnom čase rád číta, hrá všakovaké hry a miluje prechádzky lesom.

Pavol Prok

Pavol Prok

Je profesionálny fotograf a grafický dizajnér, pilot rôznych dronov a lietajúcich technických vecičiek. Je nadšený športovec, ktorého neodradí od aktívneho pohybu ani treskúca zima, či pekelná horúčava. Venuje sa technickému dizajnu, ale vo voľnom čase rozvíja kresbu a fantazijné ilustrácie. Má rád pekné veci a svoj cit pre krásu vkladá aj do výroby a fungujúcich akvárií s rozličnými vodnými ekosystémami. S podobným nadšením dokáže vytvárať zelené steny z rastlín alebo machov.

Martin Hoľko

Martin Hoľko

Je hrdý „vychodňar“ narodený v Československu, ktorý sa teší z každej jednej chvíľky svojho života. Čas, ktorý strávil ako učiteľ na Gymnáziu v Snine považuje doteraz za profesne najkrajším. Teší sa na každý jeden deň, ktorý prežije so žiakmi. Tento čas mu ukázal, že jeho miesto v živote je v škole. Miluje šport, turistiku, cestovanie a históriu. Jeho odkazom pre všetkých je, aby sa usmievali. Úsmev nič nestojí a je neskutočne krásny.

ČÍTAŤ VIAC

Známy je jeho dlhoročnými dobrovoľníckymi aktivitami pre organizáciu Človek v ohrození. Aktívne pôsobí v organizácii Post Bellum, lebo cítil, že spôsob výučby dejepisu na školách je pre deti neatraktívny a chýba tam priestor na zážitkovosť. Práve workshopy spĺňajú jeho pohľad na to, ako by sa deti k poznaniu histórie dali pritiahnuť. Druhým dôležitým faktorom je neustály kontakt so žiakmi.

ČÍTAŤ MENEJ