Hry, knižky
a edukačné pomôcky

Prepájame svet detí so svetom prírody, umenia a pohybu. Život včiel sa pre nás stal námetom pre spoločenské hry a inšpiráciou k výrobe edukačných pomôcok, ktoré pomáhajú deťom porozumieť zákonitosti sveta včiel.

Krajina včiel

Vedomostná hra učí deti, ako včely žijú, akú potravu zbierajú, aké produkty vyrábajú a na čo im slúžia. Ako sa o nich včelári starajú, ktorí nepriatelia ich ohrozujú a mnohé zaujímavosti z kultúry včelárstva z rôznych období histórie ľudstva.

Život včiel v úli

Puzzle zlepšuje jemnú motoriku dieťaťa, koordináciu „oko-ruka“ a prostredníctvom video kódu prepája ilustrovaný obrázok s reálnym svetom včiel v úli.

Zázračné včely

Interaktívna knižka spolu s pracovným zošitom je zostavená z rôznych zaujímavostí o živote včiel. Obsahuje didaktické hry a aktivity v prírode alebo v triede, ktoré je možné priamo začleniť do vyučovacích predmetov.

3D modely
peľových zŕn

Rozvíjajú tvorivosť detí a skrášľujú priestory triedy.

Medonosné rastliny

Zahrajte sa pexeso. Zlepšíte si pamäť a naučíte sa s deťmi nové vedomosti.

O včelách

Prezentácia s popismi približuje deťom svet včiel.

Učíme pre život
cez tradičné remeslá

1 PROBLÉM AKO HÁDANKA

Svet potrebuje ľudí, ktorí vidia ťažké problémy ako hádanky. To je možné vytváraním nových foriem vzdelávania, ktoré stavajú jednotlivé dieťa do centra zážitku z učenia.

Organizujeme jedno a viacdenné pobyty pre deti a učiteľov/deti a rodičov, kde im pomáhame rozvíjať zručnosti a schopnosti cez tradičné remeslá a aktivity, ktoré dopĺňame o rôzne komunikačné spôsoby prezentácie. Všetko, čo deti učíme, spájame so skutočným životom. Snažíme sa, aby získané poznatky deti dokázali pretaviť do praktického života. Navrhujeme a realizujeme kreatívne vnútorné a vonkajšie priestory, ktoré deti motivujú učiť sa, objavovať a oddychovať.

2 SPÁJAME

Aktívne prepájame deti a učiteľov, ktorí spoločne patria do komunity, kde sa nové vedomosti a zručnosti nadobúdajú prostredníctvom tvorivých aktivít a skúseností. Každé dieťa je objaviteľom.

Úlohou učiteľov je pomáhať deťom rozvíjať ich schopnosti a predstavy o tom, čoho sú deti schopné a pomôcť im vybrať si správne životné smerovanie. Poskytujeme im odrazový mostík pre rozvoj ich schopností. Motivujeme deti, aby vedeli vytvárať hodnoty a vzájomne si upevňovali vzťahy, dôvery, spolupatričnosti a spolupráce. Počúvame ich a povzbudzujeme na ich ceste k zmysluplnému životu. Objavujeme v deťoch jedinečnosť, aby sa každé dieťa cítilo naplnené. Ak sú deti samé sebou, robia to, čo ich baví. Jednoduchšie spolupracujú a prebúdzajú svoje sny k životu.

3 PODUJATIA

Organizujeme interaktívne prednášky a školenia, ako s témou „včiel“ pracovať na jednotlivých predmetoch na základných školách. Realizujeme zážitkové podujatia ako napr. výroba z dreva, kože alebo pečenie, varenie a iné remeselne vyrobené výrobky spojené so včelárením a včelími produktmi.

Pozorujeme
a objavujeme súvislosti

1 Digitálna vzdelávacia platforma

V spolupráci so známymi osobnosťami Slovenska pripravujeme online vzdelávanie pre deti pod názvom Letom svetom. Zameriavame sa v ňom na fascinujúci život včiel, ktorý prepájame s príbehmi detí, ktoré vyrástli do výnimočných osobností a zmenili náš svet. Čo majú spoločné včely a deti? Aké vlastnosti by sme im vedeli priradiť? V čom sú podobné a v čom sa odlišujú?

2 Podporujeme tvorivosť

Naším cieľom je podporovať deti, aby rozvinuli svoju tvorivosť a fantáziu. Spúšťame súťaž pre žiakov základných škôl na tému „KRAJINA VČIEL“. Ich úlohou je v skupinách alebo samostatne vymyslieť, vytvoriť a zaznamenať cez krátke video alebo fotopríbeh svoju súťažnú aktivitu a poslať nám súťažný príspevok prostredníctvom jednoduchého formulára, ktorý nájdete tu

Vás, milí učitelia, prosíme, aby ste deťom dali priestor na hodinách alebo v rámci školského klubu, aby stvárnili rozprávku, zložili básničku alebo pesničku, vymysleli príbeh, vytvorili malú školskú záhradku, maľovali, recitovali, tancovali — jednoducho akoukoľvek tvorivou činnosťou spracovali tému včiel tak, aby sa zabavili, potešili samých seba ako aj ostatných. Podrobné súťažné podmienky nájdete v Štatúte súťaže. Na víťazov čakajú vedomostné hry o včelách, ako aj chutný včelí med priamo od včelárov. Odmeny pre víťazov zašleme víťazom priamo na meno učiteľa, ktorý súťažný príspevok pomohol deťom do súťaže prihlásiť. Ďakujeme, že aj vďaka Vám pomáhame deťom objavovať svet včiel zblízka.

3 Online knižnica príspevkov

Tvoríme blog zaujímavostí o všeličom zo života detí v školách, ktoré sa do našich aktivít zapájajú. Príspevky tvoria deti. My im pomáhame tému rozvinúť a prezentovať.