Iniciatíva „Krajina včiel“

Včely sú veľmi vhodné na to, aby umožnili deťom a mladým ľuďom objaviť lásku k prírode. Spájame včelárov a pedagógov a sme odhodlaní poskytnúť mladým ľuďom príležitosť učiť sa so včelami a od včiel.

  • buduje kontakty na pedagógov z vedy a praxe a vytvára rámec pre interdisciplinárnu výmenu skúseností a prenos vedomostí
  • vytvára interdisciplinárne praktické programy pre integráciu včiel do triedy, krúžkov včelárstva, školských klubov detí alebo do mimoškolskej výchovy detí a mládeže
  • združuje pedagógov a včelárov na Slovensku a inšpiruje ich k práci so včelami a deťmi a mládežou
  • podporuje zakladanie a rozvoj iniciatív, radí a poskytuje praktické rady ako vyučovať kreatívne, hrou a jednoducho pre život
  • ponúka platformu na stretávanie sa a vytváranie sietí medzi jej zakladateľmi, nováčikmi, skúsenými učiteľmi a mladými včelármi, ako aj partnermi pre spoluprácu z akýchkoľvek oblastí života

Ste učiteľ, vychovávateľ alebo včelár? Potom sa pripojte k našej iniciatíve a pomôžte nadchnúť deti a mladých ľudí pre včely a prírodu, ktorú zdieľame spoločne so včelami!

Ak sa vám naša iniciatíva páči, ale nie ste učiteľ, vychovávateľ, ani včelár, ani nemáte záujem sa aktívne zapojiť, potom nás môžete podporiť cez zriadený Nadačný fond Medula pri Nadácii Aevis, poukázaním sumy na účet fondu vedený v Tatra banke, a.s. : SK2711000000002946084697

Podporiť nás pritom môžte jednorázovo alebo pravidelnou mesačnou platbou trvalým príkazom z vášho bankového účtu. Ak si prajete, aby boli vaše prostriedky použité konkrétnym spôsobom, môžete pri prevode, alebo trvalom príkaze uviesť účel poskytnutia daru. Správcom a garantom efektívneho spravovania prostriedkov je Nadácii Aevis.

Vítaná je tiež pomoc s propagáciou našej iniciatívy a aktivít. Ak sa vám naše aktivity páčia, hovorte to iným, zdieľajte naše aktivity ďalej. Budeme veľmi radi, ak s nami budete spolupracovať. Kontaktujte nás a dajte nám vedieť o možnostiach vašej nefinančnej podpory.

2 % z dane na vzdelávanie učiteľov, detí a mládeže o včelách.

Z prostriedkov, ktoré nám venujete prostredníctvom 2 % z dane, chceme podporovať najmä aktivity zamerané na naplnenie cieľov iniciatívy Krajina včiel. Vaša pomoc je pre nás veľmi dôležitá.

Vážime si to a úprimne Vám ďakujeme.